Climafed Position Papers

Download Datum uitgave Onderwerp
Personeelstekort in HVAC-sector: uitdagingen en oplossingen
Download
Datum uitgave:April 2024 Personeelstekort in HVAC-sector: uitdagingen en oplossingen Het personeelstekort in de HVAC-sector vormt een cruciale uitdaging voor de energietransitie. Installateurs zijn essentieel voor het implementeren van energiezuinige technologieën, maar het tekort aan geschoolde arbeidskrachten belemmert de vooruitgang. Samenwerking tussen beleidsmakers, de sector en onderwijsinstellingen is nodig om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen en de sector klaar te maken voor een duurzame toekomst.
Warmtepompsystemen
Download
Datum uitgave:November 2023 Warmtepompsystemen Elektrische warmtepompen zijn cruciaal voor koolstofneutrale verwarming. De EU streeft naar de installatie van miljoenen warmtepompen om afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Warmtepomptechnologie is gereed voor brede toepassing, past binnen EU-2030 doelstellingen en draagt bij aan systeemintegratie voor duurzame energie.
Renovatie
Download
Datum uitgave:November 2023 Renovatie Gebouwen dragen aanzienlijk bij aan CO2-uitstoot in België, vooral door verouderde systemen en slechte isolatie. Renovaties kunnen de energie-efficiëntie verbeteren en CO2-emissies verminderen. Belangrijke aandachtspunten zijn bewustmaking, betaalbaarheid en het openhouden van toekomstige oplossingen. Diverse renovatiehefbomen zijn nodig voor verschillende gebouwtypen.
Residential cooling
Download
Datum uitgave:November 2023 Residential cooling De Europese Green Deal richt zich op de renovatie van gebouwen voor CO2-reductie. Het groeiende belang van koeling, vooral in Belgische gebouwen, vereist aandacht. Klimaatverandering en verbeterde isolatie verhogen de koelbehoefte. Huidige regelgeving belemmert de verspreiding van warmtepompen en verbetering van koelsystemen. Moderne koelsystemen met hoge efficiëntie en omkeerbare werking kunnen zowel koelen als verwarmen. Energieprestatieberekeningen en -certificaten moeten meer rekening houden met koeling, en overheden moeten ondersteuning bieden voor energiezuinige koelsystemen in premies en fiscaal beleid.
Hybride warmtepompsystemen
Download
Datum uitgave:Oktober 2023 Hybride warmtepompsystemen Elektrische warmtepompen zijn belangrijk voor koolstofneutrale verwarming, maar hybride systemen bieden oplossingen waar all-electric te duur of complex is. Ze combineren een elektrische warmtepomp met een verwarmingsketel, waardoor gas de pieken in warmtevraag kan opvangen. Dit vermindert de belasting van het elektriciteitsnet en maakt de opname van hernieuwbare energie in oudere gebouwen haalbaarder. Hybride systemen zijn kostenefficiënt, behouden bestaande ketels, en kunnen bijdragen aan CO2-reductie.