Warmtepompen

Climafed WARMTEPOMPEN RESIDENTIËLE NIEUWBOUW & IER verenigt producenten en distributeurs van hybride en all-electric warmtepompsystemen voor residentiële nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.

Warmtepompsystemen halen warmte uit een natuurlijke bron, zoals de lucht, de grond of het grondwater, en verhogen de temperatuur van die warmte om deze bruikbaar te maken voor verwarming of koeling. Zo dragen ze bij aan duurzamere verwarming en koeling.

De leden werken nauw samen met overheden, architecten, installateurs en energiedistributiebedrijven om de transitie naar groenere oplossingen te bevorderen, garanderen technisch geschoold personeel, naleving van wettelijke criteria en beschikken over infrastructuur om vakmensen te ondersteunen en op te leiden.

Climafed WARMTEPOMPEN heeft ook samen met FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling, een eigen infoplatform: www.InfoWarmtePomp.be (Frans: www.InfoPompeaChaleur.be), dat niet-merkgebonden antwoorden biedt op vragen van particulieren en professionals over warmtepompen.

Position papers

Residential cooling
Download
Datum uitgave:November 2023 Residential cooling De Europese Green Deal richt zich op de renovatie van gebouwen voor CO2-reductie. Het groeiende belang van koeling, vooral in Belgische gebouwen, vereist aandacht. Klimaatverandering en verbeterde isolatie verhogen de koelbehoefte. Huidige regelgeving belemmert de verspreiding van warmtepompen en verbetering van koelsystemen. Moderne koelsystemen met hoge efficiëntie en omkeerbare werking kunnen zowel koelen als verwarmen. Energieprestatieberekeningen en -certificaten moeten meer rekening houden met koeling, en overheden moeten ondersteuning bieden voor energiezuinige koelsystemen in premies en fiscaal beleid.
Hybride warmtepompsystemen
Download
Datum uitgave:Oktober 2023 Hybride warmtepompsystemen Elektrische warmtepompen zijn belangrijk voor koolstofneutrale verwarming, maar hybride systemen bieden oplossingen waar all-electric te duur of complex is. Ze combineren een elektrische warmtepomp met een verwarmingsketel, waardoor gas de pieken in warmtevraag kan opvangen. Dit vermindert de belasting van het elektriciteitsnet en maakt de opname van hernieuwbare energie in oudere gebouwen haalbaarder. Hybride systemen zijn kostenefficiënt, behouden bestaande ketels, en kunnen bijdragen aan CO2-reductie.