Organisatie

Bestuursorgaan

Climafed wordt bestuurd door een bestuursorgaan. Elk lid kan zich kandidaat stellen voor deze raad en wordt gekozen door de leden en benoemd door de algemene statutaire vergadering. Hun mandaat heeft een duur van twee jaar.

  • Voorzitter: Christophe Leroy
  • Vicevoorzitter: Yves Vanpoucke
  • Algemene secretaris en penningmeester: Alain Van Langeraert

Bestuurders

  • Patrick Bougard
  • Eric Ladang
  • Wouter Peeters
  • Wim Persoons
  • Walter Van Dael

Ondersteuning bestuursorgaan

  • Patrick O
  • Hans Van der Perre

Sectoren

Climafed heeft 3 sectoren. Elk sector heeft zijn eigen verantwoordelijken die voortdurend in contact staan met de aangesloten bedrijven en de markten waarin ze actief zijn.

Leden

De leden zijn producenten en invoerders wiens activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op de markt van energie-efficiënte apparatuur. Bedrijven of personen die voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden kunnen toetreden als volwaardig lid of geassocieerd lid.

Werkgroepen

Climafed heeft werkgroepen die door de sectoren worden benoemd en elk een eigen verantwoordelijke hebben. Deze werkgroepen onderhouden de nodige contacten met diverse organisaties die actief zijn op de markt. De interne coördinatie wordt verzorgd door de administratieve secretaris.