Mediacampagne en meer overheidssteun “Maak je huis nu al klaar voor de toekomst. Dat is goed voor jou en het klimaat.”

14/02/2022

Heel wat Vlamingen beginnen in deze periode hun bouw- en renovatieprojecten voor te bereiden. Met de derde golf van de mediacampagne Mee met de stroom – die vandaag van start gaat - wil het VEKA gebouweigenaars sensibiliseren om met een ruime blik op de toekomst hun verwarmingssysteem te bekijken. Zo niet riskeren ze (opnieuw) twintig tot vijfentwintig jaar hoge verwarmingskosten en een veel te hoge CO2-uitstoot. Het klimaat kan zo lang niet wachten.

Zuiniger, slimmer en groener

Om de energietransitie in Vlaanderen te kunnen realiseren, moeten we zuiniger, slimmer en groener omgaan met ons energiegebruik. Dat is de kernboodschap van de communicatiecampagne Mee met de stroom van de Vlaamse overheid in samenwerking met Fluvius en andere partners. De campagne die in oktober 2021 werd afgetrapt, start vandaag haar derde luik, dat focust op toekomstgericht en duurzaam verwarmen. Een uitdaging waar elke eigenaar het best een goed stappenplan voor kan uitwerken. Deze derde campagnegolf gaat samen met een nieuwe tv-spot, onlineboodschappen en een campagnewebsite www.meemetdestroom.be. 

Is kiezen voor fossiele brandstoffen nog slim?

De noodzakelijke energietransitie heeft ons de afgelopen maanden met onze neus op de feiten gedrukt. Verwarmen met fossiele brandstoffen is niet duurzaam en is onderhevig aan een geopolitiek steekspel. Gezinnen besteden tot driekwart van hun energiegebruik aan verwarming en de energiekosten lopen hoog op. Redenen genoeg voor de Vlaamse overheid om te beklemtonen dat klassieke verwarmingssystemen die volledig op fossiele brandstoffen draaien, niet toekomstgericht zijn. Ook elektrische accumulatieverwarming verbruikt nodeloos veel energie. 

“Als eigenaars zonder erbij stil te staan, kiezen voor een klassieke verwarmingsinstallatie, riskeren ze opnieuw twintig tot vijfentwintig jaar hoge verwarmingskosten en een veel te hoge CO2-uitstoot”, geeft Luc Peeters, administrateur-generaal van het VEKA mee. “De keuze van een verwarmingsinstallatie vormt eigenlijk de laatste stap van een doordacht plan. Dat plan begint met zo goed te isoleren dat verwarmen op lage temperatuur haalbaar wordt. Daarvoor heb je ook de juiste verwarming nodig. Die stappen zorgen ervoor dat je warmtevraag laag genoeg is om vlot te kunnen overstappen op een warmtepomp of een warmtenet. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat de visie op verwarmen niet meer dezelfde is als vroeger. Zo kunnen ze er nu al rekening mee houden en stap voor stap hun huis klaarmaken voor de toekomst. Dat bespaart later heel wat ellende en onnodige extra kosten. Wie onmiddellijk zijn bestaande verwarmingsketel moet vervangen, adviseren we om een hybride warmtepomp te plaatsen. Om de burger te stimuleren nu al actie te ondernemen, heeft de Vlaamse Regering begin februari verhoogde steunmaatregelen goedgekeurd.”

Uw huis klaarmaken voor de toekomst gebeurt in drie stappen: 

Stap 1 = goed isoleren
Het dak, de buitenmuren en de (kelder)vloer worden grondig geïsoleerd (10 tot 15 cm afhankelijk van het materiaal) en winddicht afgewerkt. Ramen wordt standaard voorzien van hoogrendementsglas. Ook buitendeuren en garagepoorten worden onder de loep genomen, de hele gebouwschil dus.

Stap 2 = verwarmen op lage temperatuur
Een klassieke verwarmingsketel verwarmt het water op tot 60 à 70°C en pompt dat naar de radiatoren, die de kamers op de gewenste temperatuur brengen. In een goed geïsoleerd huis krijgt u al met water van 35 tot 55°C dezelfde aangename kamertemperatuur. Verwarmen op lage temperatuur, zoals we dat noemen, is zuinig en geeft een grote energiewinst. De verwarmingselementen moeten ook bij lage temperatuur veel warmte kunnen afgeven. Daarom wordt met vloerverwarming, aangepaste radiatoren, ventiloconvectoren of muurverwarming gewerkt.

Stap 3 = een groene warmtebron kiezen
Als u eenmaal op lage temperatuur kunt verwarmen, komt u in aanmerking voor verschillende energiebronnen en technieken, zoals een warmtepomp. En als de gemeente (later) in een warmtenet in uw wijk zou voorzien, bent u klaar om daarop aan te sluiten.

Wie aan een nieuwe verwarmingsinstallatie toe is en nog niet klaar is voor verwarmen op lage temperatuur, adviseren we om  – als tussenstap – te kiezen voor een hybride warmtepomp. Dat is een combinatie van een warmtepomp en een gasketel. Een bestaande centraleverwarmingsketel is  over het algemeen vrij eenvoudig te vervangen door een hybride warmtepomp.

In woningen met accumulatieverwarming of zonder centrale verwarming kan een lucht-luchtwarmtepomp een interessante optie zijn.

Strenger beleid

We werken aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050: de ambitie is dat we binnen minder dan dertig jaar leven zonder schadelijk effect op het klimaat. Zo stellen we onder andere voorop dat tegen 2050 alle woningen in Vlaanderen energieprestatielabel A behalen. Dat komt overeen met een EPC-score van maximaal 100 kWh/m² of een E-peil van maximaal E60.

De energietransitie, de overgang van onze huidige manier van energiegebruik naar een zuinigere, slimmere en groenere aanpak, zal ondertussen steeds duidelijker worden. Zo is sinds begin 2022 de vervanging en plaatsing van stookolieketels in de meeste situaties verboden en wordt vanaf 2026 een gasaansluiting algemeen verboden bij nieuwbouw.

Verhoogde steun en renteloos renovatiekrediet voor wie met toekomstvisie renoveert

Een woning grondig energetisch renoveren kost geld. Maar niets doen is ook duur.

Om iedereen zo snel mogelijk mee te krijgen in de toekomstvisie rond verwarmen, besliste de Vlaamse Regering op 4 februari 2022 om de premie voor dakisolatie in 2022 te verdubbelen van 4 naar 8 euro per m² dakisolatie.

Ook voor eindfacturen vanaf 2022 wordt de investeringspremie voor hybride warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen in bestaande woningen flink verhoogd:

  • van 800 naar 1500 euro voor hybride warmtepompen;
  • van 1500 naar 2250 euro voor lucht-waterwarmtepompen.

De verhoogde premie dekt een belangrijk deel van de extra aankoopkosten tegenover klassieke verwarmingsinstallaties.

Voor woningen die al goed geïsoleerd zijn en kunnen verwarmen op een lage temperatuur, raden we een volwaardige (elektrische) warmtepomp aan.

Er werd zopas ook een vereenvoudiging van de energie- en woonpremies goedgekeurd. Vanaf 1 oktober 2022 is de nieuwe Mijn VerbouwPremie aan te vragen via een volledig nieuw loket. Mijn VerbouwPremie subsidieert tal van investeringen in isolatie, duurzame verwarmingstechnieken en de verbetering van de woonkwaliteit. Wie het niet zo breed heeft, zal hogere premies kunnen aanvragen.

De Vlaamse overheid voorziet in een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro voor wie een woning met een slechte energieprestatie aankoopt en grondig renoveert. Het  lokale energiehuis biedt een renteloze lening aan tot 15.000 euro voor energetische renovatiewerken voor een specifieke doelgroep of voor wie zijn woning verwarmt met accumulatieverwarming op uitsluitend nachttarief. Momenteel wordt aan een voorstel gewerkt om vanaf 2023 de doelgroep van die energielening sterk uit te breiden en het leenbedrag te verhogen tot 50.000 euro. Ook het renteloze renovatiekrediet wordt vanaf 2023 verder uitgebreid. In sommige gevallen is zelfs in een negatieve intrest voorzien. U betaalt geen jaarlijkse intrest, maar u krijgt een kleine vergoeding om geld voor uw renovatie te lenen. Uiteraard moet u het kapitaal wel aflossen bij uw bank.

Meer weten over toekomstgericht verwarmen en de energietransitie: www.meemetdestroom.be.

Meer informatie over de bovenstaande steunmaatregelen:
www.energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022