Belangrijke energiebesparingsmaatregel over het hoofd gezien in België

28/09/2022

Verwarming is verantwoordelijk voor zo’n 15% van onze CO2-uitstoot en beslaat een steeds groter deel van de energiefactuur. Duurzame systemen als warmtepompen en isolatie van gebouwen worden warm aanbevolen om onze stookkosten en koolstofemissies te beperken. Ook een goede inregeling van verwarmingsinstallaties levert een belangrijke energie- en CO2-besparing op, maar daar wordt in België geen aandacht aan geschonken. ATTB, de Belgische vereniging van verwarmingsfabrikanten en -importeurs, wil daar nu verandering in brengen.

90% van alle verwarmingsinstallaties slecht ingeregeld

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 9 op 10 cv-installaties in Europa niet of slecht ‘waterzijdig ingeregeld’ is. Dat heeft niets te maken met de regeling van uw stookketel of warmtepomp maar met de debieten waarmee het verwarmingswater door uw woning stroomt. Bij een slechte inregeling krijgen radiatoren en vloerverwarmingsleidingen dicht bij de ketel of warmtepomp sneller warmte toegevoerd dan de verwarmingselementen veraf, die daardoor trager opwarmen. Bijgevolg moet uw verwarmingsinstallatie langer draaien en moet de temperatuur van uw verwarmingswater hoger zijn om het overal warm te krijgen. Dat jaagt uw energiefactuur onnodig de hoogte in.

Correcte inregeling verlaagt stookkosten

Een verwarmingsinstallatie waterzijdig inregelen betekent dat regelaars, kleppen en sensoren ervoor zorgen dat uw verwarmingswater zich met hetzelfde debiet over heel uw woning verspreidt, zodat alle verwarmingselementen gelijkmatig warmte toegevoerd krijgen. Meestal zijn de nodige regelsystemen al geplaatst en volstaat het ze goed af te stellen. Die optimalisatie van uw installatie kan u een energiebesparing tot 5 à 15% opleveren, zonder dat u inboet aan warmtecomfort. In bepaalde gevallen levert het zelfs meer comfort op, omdat alle ruimtes even snel opwarmen.

België hinkt achterop in Europa

De EPBD III Richtlijn 2018/844/EU, een van de Europese richtlijnen voor de energieprestatie van gebouwen, verplicht het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties. Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben die richtlijn al omgezet in lokale regelgeving. In België werd daar nog geen werk van gemaakt, waardoor ook nieuwe installaties nog altijd niet of slecht ingeregeld worden. Bij warmtepompen met systemen op lage temperatuur zoals vloerverwarming levert een correcte inregeling een nog grotere besparing op dan bij de klassieke stookketel. Het belang ervan neemt dan ook nog toe aangezien dát de verwarmingsinstallaties van de toekomst zijn.

ATTB richt aandacht op energiebesparingspotentieel

ATTB, de Associatie van Thermische technieken in België, wil eerst en vooral bewustwording creëren rond het energiebesparingspotentieel van hydraulische inregeling. Verder pleit de vereniging ervoor dat in België een regelgeving op punt gesteld wordt, zodat consumenten verzekerd zijn van een correcte inregeling en bijgevolg van een optimaal rendement van hun cv-installatie en een minimale verwarmingsfactuur zonder comfortverlies. ATTB wil de overheid met de kennis en kunde van haar leden graag bijstaan bij het ontwerpen van de nodige beleidsmaatregelen en zo bijdragen aan een koolstofneutrale verwarming van het Belgische woningbestand tegen 2050.